home

Polskie pomniki
województwo śląskie


wojownicy i politycyśląskie

Pomnik Wojciecha Korfantego - Katowice

Pomnik Wojciecha Korfantego Pomnik Wojciecha Korfantego Pomnik Wojciecha Korfantego Pomnik Wojciecha Korfantego

Autor: Zygmunt Brachmański
Odsłonięcie: 19 czerwca 1999 r.
Lokalizacja: Plac Sejmu Śląskiego.
Historia: Akt erekcyjny pomnika wmurowano 21 czerwca 1997 w obecności Feliksa Korfantego (wnuka Wojciecha).

do góry

Pomnik Wojciecha Korfantego - Siemianowice

Pomnik Wojciecha Korfantego Pomnik Wojciecha Korfantego Pomnik Wojciecha Korfantego Pomnik Wojciecha Korfantego

Autor: Mirosław Kiciński
Odsłonięcie: 3 maja 1986 r.
Lokalizacja: Skwer przy ul. Chopina.
Historia: Wojciech Korfanty urodził się w Siemianowicach.

do góry

Pomnik Józefa Piłsudskiego - Katowice

Pomnik Józefa Piłsudskiego Pomnik Józefa Piłsudskiego Pomnik Józefa Piłsudskiego Pomnik Józefa Piłsudskiego

Autor: Augun Augustinčić
Odsłonięcie: 1993 i 1998 r.
Lokalizacja: Plac Chrobrego.
Historia: Pomnik powstał przed II wojną światową, ale wówczas nie odebrano go od autora. Po wojnie pomnik był przechowywany w muzeum rzeźbiarza w Jugosławii (Chorwacji). Sprowadzony w 1991 r. do kraju, stanął w obecnym miejscu w 1993 r., a w 1998 r. ustawiono go na cokole. Jako ciekawostkę podaje się fakt, że Kasztanka Piłsudskiego jest na pomniku ogierem.

do góry

Pomnik Józefa Piłsudskiego - Gliwice

Pomnik Józefa Piłsudskiego Pomnik Józefa Piłsudskiego Pomnik Józefa Piłsudskiego Pomnik Józefa Piłsudskiego

Autor: Tadeusz Łodziana
Odsłonięcie: 11 listopada 1998 r.
Lokalizacja: Plac Piłsudskiego.
Historia: Pomnik powstał z inicjatywy posła Janusza Steinhoffa. Odsłonięty przez premiera Jerzego Buzka, w towarzystwie wnuczki marszałka, Joanny Onyszkiewicz. Pomnik jest wzorowany na pomniku warszawskim.

do góry

Pomnik Józefa Piłsudskiego - Częstochowa

Pomnik Józefa Piłsudskiego Pomnik Józefa Piłsudskiego Pomnik Józefa Piłsudskiego

Autor: Stanisław Słonina
Odsłonięcie: 11 listopada 1997 r.
Lokalizacja: Plac Władysława Biegańskiego.
Historia: Po wojnie w tym miejscu stały pomniki czołgisty i wdzięczności Armii Radzieckiej. Podobno w kamieniu węgielnym pomnika umieszczono urnę z ziemią z grobu matki i serca Piłsudskiego.

do góry

Pomnik Tadeusza Kościuszki - Katowice

Pomnik Tadeusza Kościuszki Pomnik Tadeusza Kościuszki Pomnik Tadeusza Kościuszki Pomnik Tadeusza Kościuszki

Autor: ?
Odsłonięcie: Lata 40-te i lata 70-te.
Lokalizacja: Park Kościuszki.
Historia: Pierwotny pomnik powstał w latach 40-tych przy wejściu do parku. Rozebrano go w czasie budowy autostrady przebiegającej skrajem parku. W latach 70-tych postawiono obecny pomnik w głębi parku. Na pomniku umocowano tablice poświęcone T. Kościuszce, które w 1925 r. zostały zamontowane na wieży widokowej (wcześniej Wieży Bismarcka), w najwyższym punkcie parku. W czasie wojny tablice zostały ukryte.

do góry

Pomnik Kazimierza Pułaskiego - Częstochowa

Pomnik Kazimierza Pułaskiego Pomnik Kazimierza Pułaskiego Pomnik Kazimierza Pułaskiego Pomnik Kazimierza Pułaskiego

Autor: ? oraz Jerzy Kędziora
Odsłonięcie: 11 listopada 1929 r. oraz 27 października 1994 r.
Lokalizacja: Park Staszica.
Historia: Pierwotny pomnik stał w parku 3 Maja i został zniszczony przez Niemców. Cokół przedwojennego pomnika wykorzystano jako podstawę pomnika Stanisława Moniuszki.

do góry

Pomnik Jerzego Ziętka - Katowice

Pomnik Jerzego Ziętka Pomnik Jerzego Ziętka Pomnik Jerzego Ziętka

Autor: Gustaw Zemła
Odsłonięcie: 19 listopada 2005 r.
Lokalizacja: Poniżej pomnika Powstańców Śląskich, obok ronda.
Historia: Jerzy Ziętek jest na Śląsku postacią legendarną. Generał, wojewoda śląski, przyczynił się do rozwoju regionu. Dzięki niemu powstał m. in. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie i katowicki Spodek.

do góry

Pomnik Jerzego Ziętka - Chorzów

Pomnik Jerzego Ziętka Pomnik Jerzego Ziętka Pomnik Jerzego Ziętka

Autor: ?
Odsłonięcie: maj 1986 r.
Lokalizacja: Park Śląski - Ośrodek Harcerski im. Gen. Jerzego Ziętka.
Historia:

do góry

Pomnik Generała Stefana Roweckiego "Grota" - Tychy

Pomnik Stefana Roweckiego Pomnik Stefana Roweckiego Pomnik Stefana Roweckiego

Autor: Augustyn Dyrda
Odsłonięcie: 19 września 2004 r.
Lokalizacja: Ul. Cyganerii, przy WKU.
Historia: Inicjatorem budowy pomnik był oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pomnik odsłonięto w 60. rocznicę śmierci generała. Był to podobno pierwszy pomnik generała w Polsce.

do góry

Pomnik Cesarza Józefa II Habsburga - Cieszyn

Pomnik Józefa II Pomnik Józefa II Pomnik Józefa II Pomnik Józefa II

Autor: ?
Odsłonięcie: 1884 r.
Lokalizacja: Park Pokoju, przy Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
Historia: Pomnik stał w latach 1884-1920 na placu Dominikańskim. Cesarz Franciszek II rządził w Austrii w latach 1780-1790. Jako pierwszy monarcha habsburski odwiedził Cieszyn.

do góry

Pomnik Tadeusza Kościuszki - Żarki

Pomnik Tadeusza Kościuszki - Żarki Pomnik Tadeusza Kościuszki - Żarki Pomnik Tadeusza Kościuszki - Żarki Pomnik Tadeusza Kościuszki - Żarki

Autor:
Odsłonięcie: 4 czerwca 1946 r.
Lokalizacja: Ulica Myszkowska.
Historia:

do góry

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego - Siewierz

Pomnik Józefa Piłsudskiego - Siewierz Pomnik Józefa Piłsudskiego - Siewierz Pomnik Józefa Piłsudskiego - Siewierz Pomnik Józefa Piłsudskiego - Siewierz

Autor:
Odsłonięcie: 1930 r.
Lokalizacja: Ulica Kościuszki, przy kościele pw. św. Macieja Apostoła.
Historia:

do góry

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego - Jaworze

Pomnik Józefa Piłsudskiego - Jaworze Pomnik Józefa Piłsudskiego - Jaworze Pomnik Józefa Piłsudskiego - Jaworze

Autor:
Odsłonięcie: marzec (a. lipiec) 1931 r. oraz 12 maja 1992 r.
Lokalizacja: Aleja Kościelna.
Historia: Plafon z podobizną Marszałka z pierwotnego pomnika został wywieziony przez Niemców w 1940 r. Po wojnie ustawiono tu pomnik gen. Karola Świerczewskiego.

do góry

Pomnik Mieszka I - księcia cieszyńskiego - Cieszyn

Pomnik Mieszka I cieszyńskiego - Cieszyn Pomnik Mieszka I cieszyńskiego - Cieszyn Pomnik Mieszka I cieszyńskiego - Cieszyn Pomnik Mieszka I cieszyńskiego - Cieszyn

Autor: Jan Raszka
Odsłonięcie: 21 czerwca 1931 r.
Lokalizacja: Cieszyn, ul. 3 Maja, na skarpie.
Historia: W tym miejscu stał w latach 1908-1918 pomnik cesarza Franciszka Józefa. Obecny pomnik wykorzystuje elementy poprzedniego. W czasie wojny pomnik był przechowywany w muzeum. Ustawiony ponownie w 1957 r.

do góry

Pomnik Arki Bożka - Racibórz

Pomnik Arki Bożka - Racibórz Pomnik Arki Bożka - Racibórz Pomnik Arki Bożka - Racibórz Pomnik Arki Bożka - Racibórz

Autor: Augustyn Dyrda
Odsłonięcie: 9 maja 1980 r.
Lokalizacja: Racibórz, ul. Opawska, skraj parku im. Miasta Roth.
Historia: Arka Bożek (1899-1954), sołtys Marklowic, polski działacz na Śląsku, wicewojewoda śląski.

do góry