home

Polskie pomniki
Kraków


Pomniki w Parku JordanaKraków

Park Jordana powstał w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. z inicjatywy dr. Henryka Jordana. Jednym z elementów projektu parku była galeria popiersi wybitnych osobistości życia politycznego i artystycznego (nie istniejącej w tym czasie) Polski. W pierwszych latach XX w. postawiono w parku kilkadziesiąt pomników. Ze zniszczonego w latach II wojny światowej parku uratowano część pomników, kilka innych odtworzono w kolejnych latach. Na przełomie XX i XXI w. w Parku stanęły nowe pomniki. Ich ilość zwiększa się z każdym rokiem i wciąż planowane jest ustawienie kolejnych pomników.

Pomnik Henryka Jordana

Pomnik Henryka Jordana Pomnik Henryka Jordana Pomnik Henryka Jordana

Autor: Jan Szczepkowski
Odsłonięcie: 21 czerwca 1914 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Doktor Henryk Jordan (1942-1907) był profesorem położnictwa i ginekologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako członek Rady Miasta Krakowa zainicjował stworzenie parku na terenach pozostałych po wystawie rolniczo-przemysłowej.

do góry

Pomnik Jana Długosza

Pomnik Jana Długosza Pomnik Jana Długosza

Autor: Alfred Daun. Zniszczony pomnik odtworzyła Danuta Dzielińska.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Jana Kochanowskiego

Pomnik Jana Kochanowskiego Pomnik Jana Kochanowskiego Pomnik Jana Kochanowskiego Pomnik Jana Kochanowskiego

Autor: ? Zniszczony pomnik odtworzyła Danuta Dzielińska.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Hugona Kołłątaja

Pomnik Hugona Kołłataja Pomnik Hugona Kołłątaja Pomnik Hugona Kołłątaja

Autor: ? Zniszczony pomnik odtworzyła Zofia Baltarowicz-Dzielińska.
Odsłonięcie: pocz. XX w.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Stanisława Konarskiego

Pomnik Stanisława Konarskiego Pomnik Stanisława Konarskiego Pomnik Stanisława Konarskiego

Autor: Tadeusz Błotnicki
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Joachima Lelewela

Pomnik Joachima Lelewela Pomnik Joachima Lelewela Pomnik Joachima Lelewela

Autor: ? Zniszczony pomnik odtworzyła Danuta Dzielińska.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik generała Kazimierza Pułaskiego

Pomnik Kazimierza Pułaskiego Pomnik Kazimierza Pułaskiego Pomnik Kazimierza Pułaskiego

Autor: ?
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Adama Mickiewicza

Pomnik Adama Mickiewicza Pomnik Adama Mickiewicza Pomnik Adama Mickiewicza Pomnik Adama Mickiewicza

Autor: ?.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Juliusza Słowackiego

Pomnik Juliusza Słowackiego Pomnik Juliusza Słowackiego Pomnik Juliusza Słowackiego Pomnik Juliusza Słowackiego

Autor: ?
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Tadeusza Rejtana

Pomnik Tadeusza Rejtana Pomnik Tadeusza Rejtana Pomnik Tadeusza Rejtana Pomnik Tadeusza Rejtana

Autor: Michał Korpal.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Stanisława Staszica

Pomnik Stanisława Staszica Pomnik Stanisława Staszica Pomnik Stanisława Staszica Pomnik Stanisława Staszica

Autor: Michał Korpal.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Jana Matejki

Pomnik Jana Matejki Pomnik Jana Matejki Pomnik Jana Matejki

Autor: Michał Korpal.
Odsłonięcie: pocz. XX w.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Pomnik Stanisława Żółkiewskiego Pomnik Stanisława Żółkiewskiego Pomnik Stanisław Żółkiewskiego

Autor: ?
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Fryderyka Chopina

Pomnik Fryderyka Chopina Pomnik Fryderyka Chopina Pomnik Fryderyka Chopina Pomnik Fryderyka Chopina

Autor: Alfred Daun.
Odsłonięcie: pocz. XX w.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Artura Grottgera

Pomnik Artura Grottgera Pomnik Artura Grottgera Pomnik Artura Grottgera

Autor: Michał Korpal.
Odsłonięcie: pocz. XX w.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Juliana Ursyna Niemcewicza

Pomnik Juliana Ursyna Niemcewicza Pomnik Juliana Ursyna Niemcewicza Pomnik Juliana Ursyna Niemcewicza

Autor: ?
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego

Pomnik Józefa Poniatowskiego Pomnik Józefa Poniatowskiego Pomnik Józefa Poniatowskiego

Autor: ?
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego

Pomnik Sstefana Czarnieckiego Pomnik Stefana Czarnieckiego

Autor: Alfred Daun.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik generała Józefa Bossak-Haukego

Pomnik Józefa Bossak-Haukego Pomnik Józefa Bossak-Haukego Pomnik Józefa Bossak-Haukego

Autor: Michał Korpal.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Generał Józef Bossak-Hauke (1834-1871) był dowódcą oddziałów powstańczych w powstaniu styczniowym.

do góry

Pomnik Mikołaja Kopernika

Pomnik Mikołaja Kopernika Pomnik Mikołaja Kopernika Pomnik Mikołaja Kopernika Pomnik Mikołaja Kopernika

Autor: ?
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik księdza Augustyna Kordeckiego

Pomnik Augustyna Kordeckiego Pomnik Augustyna Kordeckiego Pomnik Augustyna Kordeckiego Pomnik Augustyna Kordeckiego

Autor: Michał Korpal.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Zygmunta Krasińskiego

Pomnik Zygmunta Krasińskiego Pomnik Zygmunta Krasińskiego Pomnik Zygmunta Krasińskiego

Autor: Michał Korpal.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik hetmana Konstantego Ostrogskiego

Pomnik Konstantego Ostrogskiego Pomnik Konstantego Ostrogskiego Pomnik Konstantego Ostrogskiego

Autor: Stanisław Lewandowski.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Konstanty Ostrogski (1460-1530) był wielkim hetmanem litewskim, zwycięzca spod Orszy (1514 r.).

do góry

Pomnik księdza Piotra Skargi

Pomnik Piotra Skargi Pomnik Piotra Skargi Pomnik Piotra Skargi Pomnik Piotra Skargi

Autor: Alfred Daun.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik hetmana Jana Tarnowskiego

Pomnik Jana Tarnowskiego Pomnik Jana Tarnowskiego Pomnik Jana Tarnowskiego

Autor: ?
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Jan Tarnowski (1488-1561). Hetman wielki koronny, wojewoda krakowski i ruski. Zwycięzca spod Obertynu.

do góry

Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pomnik Stefana Wyszyńskiego Pomnik Stefana Wyszyńskiego Pomnik Stefana Wyszyńskiego

Autor: Maciej Zychowicz.
Odsłonięcie: ?
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Jana Pawła II

Pomnik Jana Pawła II Pomnik Jana Pawła II Pomnik Jana Pawła II

Autor: Stefan Dousa.
Odsłonięcie: 11 listopada 2000 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik kardynała Adama Stefana Sapiehy

Pomnik Adama Sapiehy Pomnik Adama Sapiehy Pomnik Adama Sapiehy

Autor: Jan Siek.
Odsłonięcie: 23 lipca 2001 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik księdza Jerzego Popiełuszki

Pomnik Jerzego Popiełuszki Pomnik Jerzego Popiełuszki Pomnik Jerzego Popiełuszki

Autor: Stefan Dousa.
Odsłonięcie: 13 grudnia 2000 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Zbigniewa Herberta

Pomnik Zbigniewa Herberta Pomnik Zbigniewa Herberta Pomnik Zbigniewa Herberta

Autor: Wojciech Siek.
Odsłonięcie: 29 października 2006 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Tadeusza Kościuszki

Pomnik Tadeusza Kościuszki Pomnik Tadeusza Kościuszki Pomnik Tadeusza Kościuszki

Autor: Alfred Daun.
Odsłonięcie: ok. 1900 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Józefa Piłsudskiego

Pomnik Józefa Piłsudskiego Pomnik Józefa Piłsudskiego Pomnik Józefa Piłsudskiego

Autor: Stefan Dousa.
Odsłonięcie: ?
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Ignacego Paderewskiego

Pomnik Ignacego Paderewskiego Pomnik Ignacego Paderewskiego Pomnik Ignacego Paderewskiego

Autor: Piotr Ochelski.
Odsłonięcie: 11 listopada 2003 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie

Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie

Autor: Piotr Ochelski.
Odsłonięcie: październik 2004 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik generała Władysława Andersa

Pomnik Władysława Andersa Pomnik Władysława Andersa Pomnik Władysława Andersa

Autor: Wojciech Siek.
Odsłonięcie: 18 maja 2007 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Ryszarda Kuklińskiego

Pomnik Ryszarda Kuklińskiego Pomnik Ryszarda Kuklińskiego Pomnik Ryszarda Kuklińskiego

Autor: Wojciech Siek.
Odsłonięcie: 11 listopada 2006 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Napisy na pomniku są zatarte wskutek czyszczenia po dewastacji pomnika w lutym 2014 r.

do góry

Pomnik generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila"

Pomnik Emila Fieldorfa Pomnik Emila Fieldorfa Pomnik Emila Pieldorfa

Autor: Wojciech Siek.
Odsłonięcie: 11 listopada 2007 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik generała Stanisława Maczka

Pomnik Stanisława Maczka Pomnik Stanisława Maczka Pomnik Stanisława Maczka

Autor: Józef Opala.
Odsłonięcie: 5 czerwca 2011 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik generała Stanisława Sosabowskiego

Pomnik Stanisława Sosabowskiego Pomnik Stanisława Sosabowskiego Pomnik Stanisława Sosabowskiego

Autor: Wojciech Batko.
Odsłonięcie: 1 września 2013 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego

Pomnik Witolda Pileckiego Pomnik Witolda Pileckiego Pomnik Witolda Pileckiego

Autor: Józef Opala.
Odsłonięcie: 25 maja 2008 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Pomnik odsłonięto w rocznicę śmierci rotmistrza Pileckiego.

do góry

Pomnik generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"

Pomnik Leopolda Okulickiego Pomnik Leopolda Okulickiego Pomnik Leopolda Okulickiego

Autor: Stanisław Słonina.
Odsłonięcie: 27 maja 2012 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Pomnik Maksymiliana Kolbego Pomnik Maksymiliana Kolbego Pomnik Maksymiliana Kolbego

Autor: ks. Leszek Kruczek, salezjanin.
Odsłonięcie: 30 sierpnia 2009 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Karoliny Lanckorońskiej

Pomnik Karoliny Lanckorońskiej Pomnik Karoliny Lanckorońskiej Pomnik Karoliny Lanckorońskiej

Autor:
Odsłonięcie: 2 maja 2010 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Karolina Lanckorońska (1898-2002). Historyk sztuki, profesor na Uniwersytecie Lwowskim. Po wojnie mieszkała w Rzymie, gdzie zorganizowała m.in. Polski Instytut Historyczny. Przekazała Polsce bogate zbiory rodu Lanckorońskich.

do góry

Pomnik Danuty Siedzikówny "Inki"

Pomnik Danuty Siedzikówny Pomnik Danuty Siedzikówny Pomnik Danuty Siedzikówny

Autor: ks. Leszek Kruczek, salezjanin.
Odsłonięcie: 16 września 2012 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Danuta Sidzikówna (1928-1946) była sanitariuszką AK. Skazana na karę śmierci i stracona przez komunistyczne władze.

do góry

Pomnik Andrzeja Małkowskiego

Pomnik Andrzeja Małkowskiego Pomnik Andrzeja Małkowskiego Pomnik Andrzeja Małkowskiego

Autor: Maciej Zychowicz.
Odsłonięcie: 27 sierpnia 2011 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Andrzej Małkowski (1888-1919) był propagatorem skautingu na ziemiach polskich przed I wojną światową.

do góry

Pomnik księdza Zdzisława Peszkowskiego

Pomnik Zdzisława Peszkowskiego Pomnik Zdzisława Peszkowskiego Pomnik Zdzisława Peszkowskiego

Autor:
Odsłonięcie: 17 września 2010 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Zdzisław Peszkowski (1918-2007) brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Więziony przez sowietów. Żołnierz Armii Andersa. Był kapelanem Rodzin Katyńskich, zasłużonym w zachowaniu pamięci o Katyniu.

do góry

Pomnik księdza Władysława Gurgacza

Pomnik Władysława Gurgacza Pomnik Władysława Gurgacza Pomnik Władysława Gurgacza

Autor:
Odsłonięcie: 14 września 2014 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Władysław Gurgacz, ps. "Sem" (1914-1949) po wojnie został kapelanem Polskiej Podziemnej Akcji Niepodległościowej. Aresztowany i skazany na karę śmierci w 1949 r.

do góry

Pomnik generał Elżbiety Zawackiej

Pomnik Elżbiety Zawackiej Pomnik Elżbiety Zawackiej Pomnik Elżbiety Zawackiej

Autor: Wiesław Domański
Odsłonięcie: 31 sierpnia 2014 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Elżbieta Zawacka, ps. "Zo" (1909-2009) była w czasie wojny kurierem Komendy Głównej Armii Krajowej. W 2006 r. awansowana do stopnia generała brygady.

do góry

Pomnik księdza biskupa Albina Małysiaka CM

Pomnik Albina Małysiaka Pomnik Albina Małysiaka Pomnik Albina Małysiaka

Autor: ks. Leszek Kruczek
Odsłonięcie: 17 maja 2015 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Albin Małysiak (1917 - 1917) był członkiem Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W czasie wojny brał udział w tajnym nauczaniu. W 1993 r. przyznano mu tytuł "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" z ratowanie żydów.

do góry

Pomnik Zofii Kossak-Szczuckiej

Pomnik Zofii Kossak-Szczuckiej Pomnik Zofii Kossak-Szczuckiej Pomnik Zofii Kossak-Szczuckiej

Autor: Józef Opala
Odsłonięcie: 8 czerwca 2016 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik Henryka Sienkiewicza

Pomnik Henryka Sienkiewicza Pomnik Henryka Sienkiewicza Pomnik Henryka Sienkiewicza

Autor: Józef Opala
Odsłonięcie: 8 czerwca 2016 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry

Pomnik majora Zygmunta Szendzielarza

Pomnik Zygmunta Szendzielorza Pomnik Zygmunta Szendzielorza Pomnik Zygmunta Szendzielorza

Autor: Wojciech Batko
Odsłonięcie: 1 marca 2015 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Zygmunt Szendzielarz, ps. "Łupaszka" (1910-1951) był dowódcą V Wileńskiej Brygady AK.

do góry

Pomnik majora Łukasza Cieplińskiego

Pomnik Łukasza Cieplińskiego Pomnik Łukasza Cieplińskiego Pomnik Łukasza Cieplińskiego

Autor: Wiesław Domański
Odsłonięcie: 1 marca 2015 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Łukasz Ciepliński, ps. "Pług" (1913-1951) był prezesem IV Zarządu WiN.

do góry

Pomnik majora Hieronima Dekutowskiego

Pomnik Hieronima Dekutowskiego Pomnik Hieronima Dekutowskiego Pomnik Hieronima Dekutowskiego

Autor: Dorota Boryto
Odsłonięcie: 28 lutego 2016 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Hieronim Dekutowski, ps. "Zapora" (1918-1949), żołnierz PSZ na Zachodzie, AK i WIN. Skazany na karę śmierci w 1949 r.

do góry

Pomnik sierżanta Józefa Franczaka

Pomnik Józefa Franczaka Pomnik Józefa Franczaka Pomnik Józefa Franczaka

Autor: Wiesław Domański
Odsłonięcie: 28 lutego 2016 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia: Józef Franczak, ps. "Lalek" (1918-1963), żołnierz, partyzant ZWZ, AK. Ostatni żołnierz powojennego podziemia antykomunistycznego.

do góry

Pomnik niedźwiedzia Wojtka

Pomnik Wojtka Pomnik Wojtka Pomnik Wojtka Pomnik Wojtka

Autor: Wojciech Batko
Odsłonięcie: 18 maja 2014 r.
Lokalizacja: Park Jordana.
Historia:

do góry